Twoje miejsce, Twoja przestrzeń,
Twoja Spółdzielnia,
„Nasz Dom” w Koszalinie

Twoje miejsce,
Twoja spółdzielnia,
Nasz Dom

Aktualności i ogłoszenia

Aktualności i ogłoszenia

Nasz Dom

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” posiada w swoich zasobach trzy tysiące mieszkań oraz lokale usługowe (pawilony i budynki biurowe). Spółdzielnia zarządza zasobami własnymi oraz zasobami pozaspółdzielczymi (Wspólnotami Mieszkaniowymi).

Obsługa i konserwacja

Posiada własny personel do obsługi zarządzania nieruchomościami: dział techniczny, administracyjny i księgowy. Dodatkowo do obsługi pielęgnacji zieleni posiada grupę konserwacyjną, która pełni usługi w tym zakresie na zasobach własnych spółdzielni oraz na zlecenie poza spółdzielnią.

Organy władzy

Organami w spółdzielni są: Walne Zgromadzenie jako najwyższa władza, Rada nadzorcza kontrolująca i nadzorująca pracę Zarządu oraz Zarząd sprawujący władzę wykonawczą, zajmującą się nadzorowaniem pracy wszystkich działów w spółdzielni. Ponadto spółdzielnia posiada klub osiedlowy „Nasz Dom”, który zajmuje się działalnością społeczno-kulturalną.