Bieżące informacje

Przetarg na przebudowę instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej oraz budowę instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody.

Czytaj więcej...

Wysokość prowizji za wpłaty dokonywane na rachunek Spółdzielni w agencjach i oddziałach banku PKO BP SA

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o zmianie ceny za za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

 

KSM „Nasz Dom" zawiadamia, że zgodnie z zawiadomieniem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie, otrzymanym 17 stycznia br., wycofano ogłoszoną wcześniej zmianę ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. W związku z powyższym z dniem 1 lutego 2018 roku cena za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosi 8,53 zł/m3. Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w opłatach od lutego br. Jednocześnie informujemy, że powstałe w tym zakresie nadpłaty zostaną rozliczone z Państwem w najbliższym rozliczeniu zużycia wody.

Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać pod poniższymi numerami
telefonów: 94-31-70-326, 94-31-70-340, 94-31-70-333.

Koszalin, dnia 23 stycznia 2018 r. Zarząd KSM „Nasz Dom" w Koszalinie